Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, ale koszty wysyłki ponosi kupujący.
Zgodnie z obowiązującą interpretacją Prezesa UOKiK do Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) sprzedający zobowiązany jest zwrócić całość kosztów poniesionych przez kupującego w związku z zamówieniem (kwota równa sumie ceny towaru i kosztów wysyłki DO klienta - koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący)
Zwrot proszę wysłać na adres obojętnie jakim przewoźnikiem  :
Dom Mody Wioletta Jaskólska
ul.Bazyliańska 16
03-203 Warszawa
tel. 663-176-414
 Proszę dołączyć kartkę z numerem konta na jaki mamy zwrócić pieniądze.